Менеджмент якості ISO 9001 та Lean

Дата останньої редакції:
September 5, 2022
Тема запису:
LEAN, Operational Improvement, TQM
Короткий зміст публікації:
Бережливе виробництво допомагає реалізувати повною мірою та підтримувати систему управління якістю ISO 9001, надаючи для цього свої інструменти. Дізнайтеся більше про цю статтю.

Разом до операційної досконалості!

Чи розглядали ви додавання інструментів Бережливого виробництва до системи управління якістю за ISO 9001 як спосіб підвищення ефекту від поліпшень у сфері якості? Якщо це так, то ви належите до багатьох компаній, які розуміють, що можуть значно заощадити час і гроші за рахунок оптимізації процесів та усунення втрат у виробничій системі. Безперервне вдосконалення є ключовим принципом управління якістю стандарту ISO 9001. Але ISO 9001 не пояснює як саме реалізувати та підтримувати систему покращень. Практичну інформацію для цього надає Бережливе виробництво. Як і багато інших концепцій та методології безперервних покращень, воно дає інструменти для системи менеджменту якості ISO 9001. Їхня інтеграція в будь-яку QMS дозволить вам не тільки забезпечити якість процесів і продукції на найвищому рівні, а й позбавитися втрат, що незмінно призведе до загального прогресу. Інвестиції в навчання персоналу використанню інструментів Lean дозволять робити те, що ви робите простіше, швидше, краще та дешевше, тобто удосконалювати ваш бізнес.

Бережливе виробництво допомагає реалізувати повною мірою та підтримувати систему управління якістю ISO 9001, надаючи для цього свої інструменти.

Що таке Бережливе виробництво?

Бережливе виробництво (Lean Manufacturing, або просто Лін) — це концепція, згідно з якою витрата ресурсів і часу на те, що не створює цінності для споживача, є марнотратством. Цінними вважаються дії, за які клієнт чи замовник готовий платити. Дії (процеси та операції), що не додають цінності, вважаються втратами. Таких дій необхідно позбутися або, якщо це неможливо, максимально скоротити споживані ними час і ресурси. Для цих завдань Бережливе виробництво надає всі лін інструменти, пояснюючи, як це зробити. Видаляючи марні дії, ви підвищуєте цінність, забезпечуючи меншу витрату матеріальних ресурсів, машинного часу та трудовитрат.

П’ять принципів Бережливого виробництва

 1. Створюйте цінність для клієнтів. Що цінність ваших дій для клієнта, тим більше ви конкурентоспроможні! Скоротіть дії, які не додають цінності. Не покладайте на плечі клієнта оплату того, що йому не потрібне!
 2. Розглядайте виробництво як потік створення цінності з процесів та операцій з обробки інформації та матеріалів. Зробіть їх максимально ефективними!
 3. Потік створення цінності має бути безперервним. Запаси в користь, простої та дефекти – ознаки недосконалості виробничої системи. Процеси мають бути надійними, а якість має бути забезпечена з першого разу!
 4. Клієнтський попит має керувати швидкістю потоку. Створіть для цього систему виробництва, що «витягує». Не витрачайте час та ресурси на те, що не просить клієнт!
 5. Прагніть досконалості у всьому, що робите. Навіть у тому, що робите добре. Досконалість не знає меж!

Також, його основними положеннями вважаються:

 • Використання фактів, одержаних безпосередньо біля джерела. Проблеми рекомендується досліджувати у місці їх виникнення – у гембі. Безпосереднє спостереження та близькість до проблеми сприяють гарним ідеям щодо покращення;
 • Проривні покращення результатів простіше та дешевше досягти за рахунок великої кількості малих покращень. Не замінюйте розвиток персоналу витратами на більш ефективні технології. Використовуйте частіше розум замість грошей. Практикуйте наукове мислення та системний підхід.
 • Ідеї всіх членів команди є важливими. У покращеннях мають бути задіяні всі члени організації. Декілька ідей від практикуючих людей отримати легше і швидше, ніж від одного фахівця з великими знаннями, але далекого від реальної роботи. Вирішуйте проблеми та обговорюйте ідеї в командах;
 • Створіть умови для візуального управління, де легко побачити статус процесу, виявити дефект чи помилку;
 • Не передавайте дефект далі потоком. Усувайте його причини негайно;
 • Створіть культуру, сприятливу поліпшення. Покладіть у її основу цінності та принципи. Підкоріть управлінські рішення довгостроковим цілям та розробіть стратегію їх досягнення. Такий підхід допоможе вам утримувати фокус, не витрачати зусилля та ресурси на те, що не має значення.

Дізнайтеся, як інструменти Бережливого виробництва допоможуть втілити стандарти якості в життя!

Завітайте до нашого тренінгу “Створення Бережливого виробництва. Методологія Кайдзен”, де ви на практиці зможете зрозуміти як удосконалювати бізнес та виробничі процеси!


Перейти на сторінку тренінгу

Основні інструменти Lean для системи менеджменту якості ISO 9001 для підтримання принципів Бережливого виробництва

Наведемо список інструментів, що широко використовуються, які можуть бути інтегровані в систему управління якістю ISO 9001. Їх назви часто є японськими, що пов’язано з тим, що предком Лін була виробнича система Toyota — TPS (Toyota Production System). Список далеко не повний та не призначений для отримання вичерпної інформації.

5S — це програма, яка спрямована на забезпечення візуального контролю та ергономічність робочих просторів. Її назва — це абревіатура перших букв назви етапів програми. Сортуй, Створи порядок, Утримуй у чистоті, Стандартизуй та Удосконалюй — 5С. Ідея полягає в тому, щоб спочатку відокремити все необхідне від непотрібного для роботи, організувати оптимальний порядок на робочих місцях і виробничій зоні, привести все необхідне в чистий вигляд, створити стандарти робочих місць і оточення, зробивши підтримку чистоти частиною робочої рутини, створити систему поліпшень.

Value Stream Mapping (VSM) ) — Складання карт потоку створення цінності, або т.зв.картування процесів — методика графічного представлення потоку матеріальних ресурсів та інформації. Залежно від масштабу картування може використовувати різний ступінь деталізації процесів у потоці. Використовується для планування покращень та розставлення їх пріоритетів. Як правило, у конкретний момент існує дві карти — поточного та базового стану. VSM використовується для вирішення задач з оптимізації процесів з точки зору часу руху інформації та матеріалів, усунення втрат та надмірного використання ресурсів.

Канбан — інструмент для інвентаризації, візуалізації та скорочення споживання ресурсів. Ідея в тому, щоб налаштувати систему повідомлень, в якій кожен наступний процес інформує попередній про необхідність ресурсів від нього. При цьому, при надходженні такого повідомлення, попередній процес задовольняє поточний у необхідній кількості і не більше. Головна вигода у тому, що система Канбан дозволяє якщо не позбавитися повністю, то значно скоротити обсяг матеріалів у незавершеному виробництві — міжопераційні запаси. Зрештою, це позначиться і кількості матеріалів складі, і витратах на закупівлю сировини, економлячи оборотні кошти.

Слід зазначити, що надвиробництво (міжопераційні запаси у тому числі) розглядається як перший і «найтяжчий гріх» з погляду Бережливого виробництва, який є причиною всіх інших.

7 видів втрат у Бережливому виробництві

 1. Перевиробництво
 2. Втрат часу через очікування
 3. Непотрібне переміщення матеріалів та інформації
 4. Зайві етапи обробки через недосконалість процесів чи недоліків обладнання
 5. Надмірні запаси
 6. Непотрібні переміщення людей під час роботи
 7. Виробництво продукції з дефектами

Існує й восьмий вид втрат — втрати через нереалізований творчий потенціал співробітників. Виразити його у цифрах дуже складно. Але це не означає, що цих втрат немає. Не використовуючи здібності людей, організація втрачає можливості.

KPI. Не всі знають, що в QMS ISO 9001 поняття KPI (ключових показників ефективності) прийшло в результаті розвитку «бережливого мислення». Hoshin Kanri (розгортання політики) – метод розподілу завдань зверху вниз, починаючи від стратегічної мети аж до персональних KPI співробітників, що дозволяє координувати зусилля та утримувати фокус покращень. Ідея методології полягає в тому, щоб визначити ключові фактори успіху (critical success factors, CSF) та ключові показники ефективності (key performance indicators, KPI) для підрозділів, команд та їх членів. При використанні Хосін Канрі структурні елементи організації не конкурують один з одним, їх цілі узгоджені.

Heijunka — інструмент Бережливого виробництва для зменшення нерівномірної завантаженості процесу. При зміні споживчого попиту, хейдзунка допомагає реагувати на зміну попиту та звести до мінімуму ймовірність надмірної завантаженості процесу, тобто найкращим способом використовувати наявні потужності. Також, хейдзунка дозволяє оперувати дрібнішими партіями, а отже, зменшити витрати на складські запаси та завантаженість складів. Інструмент оперує поняттям часу такту, що інформує про потрібну продуктивність, що відповідає споживчому попиту.

SMED (Single Minute Exchange Die) — швидка заміна оснастки, або швидке переналагодження обладнання — методика, спрямована на скорочення простоїв через необхідність зміни інструменту. Ефективний як для зменшення втрат, так і для зменшення обсягу партії продукції з метою підвищення швидкості реакції на зміну портфеля замовлень. Ми навчаємо основам швидкого переналагодження обладнання безпосередньо на виробництві. Дізнайтесь про це на сторінці відповідного тренінгу.

Jidoka — спосіб, що широко застосовується у виробництві для вдосконалення процесів. Ідея полягає в тому, щоб не допустити проходження дефектів по потоку та усунути негайно помилки та втрати в процесі. Мета — не допустити постачання неякісного товару споживачеві, як внутрішньому, так і зовнішньому. Також використовується для налагодження часу такту у виробництві. Логіка інструменту проста: при виявленні проблеми зупинити процес, усунути цю проблему, з’ясувати і усунути першопричини її появи. Порядок цих процесів залежить від конкретної ситуації.

Poka-Yoke — спосіб захисту від помилок, також відомий як «захист від дурня» або «вбудована якість у процес». Ідея полягає в тому, щоб інтегрувати в процес засоби виявлення та запобігання помилкам. Як правило, це стосується ідей превентивних пристроїв для обладнання або засобів автоматизації (датчиків та ін.). Наприклад, верстатний патрон, який не допускає неправильної установки обробного деталі інструменту (різці, свердла тощо).

На практиці детально дізнатися, що таке Бережливе виробництво в системі управління якістю та методологія Кайдзен можна на тренінгу “Створення Бережливого виробництва. Методологія Кайдзен”.

Сподобалася публікація? Поділіться нею з друзями одним кліком.
Facebook
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp

Отримайте програму Lean трансформації!

Ви дізнаєтеся про необхідні зміни в операційній діяльності та культурі організації на шляху до ощадливого виробництва. Після заповнення Ви отримаєте PDF-файл програми на вказаний E-Mail.