Listen
Learn
Lead
Lean

Тренінги та курси з Бережливого виробництва

Фільтр за темою:

Тренінги та курси з бережливого виробництва в Україні

Консалтингова компанія BPI Group пропонує навчання використанню інструментів бережливого виробництва у вигляді тренінгів, воркшопів, курсів, бізнес-турів, що проводяться у відкритому або корпоративному форматі, а також в інших регіонах України. Тренінги та курси орієнтовані різні категорії учасників і, як правило, не вимагають попередньої підготовки. Навчання бережливому виробництву передбачає передачу теоретичних знань та практичні заняття для здобуття досвіду у вигляді ділових ігор та симуляцій, а також виконання самостійних робіт.

Тренінги проводять досвідчені експерти з досвідом роботи на керівних позиціях підприємств різних галузей діяльності. Усі тренінги та курси розроблені фахівцями BPI Group. Навчання персоналу можливе у вигляді корпоративних курсів, що враховують галузеву специфіку вашої компанії, її цілі та завдання. Навчання можливе у Києві у нашому навчальному центрі, а також на території замовника по всій Україні.

Бережливе виробництво — концепція підвищення ефективності та зростання бізнесу

Ощадливе виробництво (Lean) — популярна концепція менеджменту, сформована на базі виробничої системи Тойота. Бережливе виробництво розглядає діяльність як сукупність процесів зі створення цінності для споживача. Концепція наголошує на оптимізації витрати ресурсів, усунення втрат, забезпечення якості, а також на створенні раціональних умов праці. Створення ощадливої виробничої системи потребує зусиль кожного співробітника для пошуку та усунення втрат. Методики Lean спрямовані на рішення завдань різного рівня, від стратегічного планування до операційних процедур. Багато хто з них отримали широке застосування, такі як , карти потоку створення цінності, канбан, і стали невід’ємною частиною управлінських практик по всьому світу. Також концепція дуже тісно пов’язана з іншими популярними методологіями (TPM, TQM, Six Sigma), має з ними багато спільного з точки зору принципів та реалізації.

Переваги бережливого виробництва

Безумовним орієнтиром безперервних змін та розвитку бізнесу є голос клієнта. Раціональними вважаються дії, що створюють цінність в очах споживача. Всі допоміжні та непотрібні процеси мають бути зведені до мінімуму або повністю усунуті. Інструменти Lean дозволяють:

  • оптимізувати трудові та матеріальні витрати; як наслідок, скоротити витрати робочого часу та ресурсів;
  • збільшити продуктивність за рахунок більш злагодженої організації процесів та усунення в них втрат;
  • оптимізувати робочий простір за рахунок оптимальної організації складських та виробничих приміщень;
  • оперувати меншими партіями замовлень; забезпечити постачання товару точно у строк;
    скоротити кількість дефектів, збільшити показники якості.

Для загального розуміння концепції керівникам верхньої та середньої ланки рекомендується спочатку пройти базовий тренінг — “Створення Бережливого виробництва. Методологія Кайдзен“.

Виробництво на заводі

Отримайте програму Lean трансформації!

Ви дізнаєтеся про необхідні зміни в операційній діяльності та культурі організації на шляху до ощадливого виробництва. Після заповнення Ви отримаєте PDF-файл програми на вказаний E-Mail.