тренінг

Оптимізація процесів за допомогою карток потоку створення цінності

Тематика:
LEAN, VSM
Тривалість:
2 дні / 16 годин
Плата за участь:
платно
Форма проведення:
аудиторна
Дати проведення:

Призначення карти потоку створення цінності

Використання карт потоку створення цінності – це перший крок до вдосконалення виробничих процесів у бізнесі і створення Ощадливого виробництва (Lean manufacturing), що дозволяє побачити, систематизувати і розставити пріоритети для майбутніх поліпшень, раціонально використовуючи наявні ресурси.

Одним з принципів у Ощадливому виробництві є організація процесів у вигляді безперервного потоку створення цінності. Проте, в реальній ситуації процеси не завжди чітко позначені і документовані: що на вході, що на виході, яка номінальна продуктивність і так далі. Це призводить до неповного або спотвореного розуміння виробництва, як єдиного цілого, існуючих обмежень і потенційних можливостей. Для добре керованої виробничої системи потрібна чітка картина і комплексне представлення взаємозв’язку між процесами. Від цього залежить якість і швидкість реалізації управлінських рішень. Процеси і їх взаємозв’язки мають бути документовані, обчислюваними і прогнозованими. Як говорив Э.У. Деминг “якщо Ви не можете описати уявити те, що робите як процес — у вас немає розуміння своєї роботи».

Для ефективного управління виробництвом необхідно, щоб:

 • інформація від споживача передавалась по потоку швидко та без спотворень;
 • кожен процес «знав», що і коли йому потрібно отримати від попереднього, а також, що і коли від нього очікує подальший процес; це ж вірно по відношенню до операцій усередині кожного процесу.

Карта потоку створення цінності – це один з широко застосовуваних інструментів ощадливого виробництва (Value Stream Mapping) для оптимізації бізнесу; як виробництва, і надання послуг. Карта відображає рух матеріалів та інформації як ланцюжок взаємопов’язаних процесів з їх характеристиками. Масштаб картки може бути будь-яким: від виробничої ділянки або цеху до всього підприємства, включаючи логістику з постачальниками та клієнтами. Як правило, в один момент часу існують дві карти – перша відображає поточний (вихідний) стан, друга – покращений стан якого прагнуть. Картування процесів дозволяє визначати їх завантаженість та проблемні місця у потоці виробництва, обговорювати ідеї та виробляти рішення щодо оптимізації процесів та балансування навантаження.

Використання Value Stream Mapping дозволяє:

побачити потік створення цінності повністю та ефективно керувати ним;

покращити взаємодію між процесами та передачу інформації;

оптимально використовувати наявні ресурси та час;

вибудувати ефективну систему комунікацій та внесення покращень у потік.

Також, використання карт потоку створення цінності допоможе грамотно планувати виробництво, приймати своєчасні рішення про постачання матеріалів і комплектуючих, точно прогнозувати відвантаження продукції або терміни надання послуг і ефективно комунікувати між собою власникам різних процесів.Більше про Value Stream Mapping читайте устатье нашего блога.

Мета та завдання тренінгу з Value Stream Mapping

Цей тренінг з використання карт потоку створення цінності для оптимізації та покращень виробництва створено для того, щоб допомогти компаніям зробити перші кроки. Знання і навички, які отримають учасники тренінгу, допоможуть не лише грамотно використати інструмент Value Stream Mapping (VSM), але за допомогою його, виявити раніше невидимі проблеми в потоці створення цінності, оцінити їх вплив на стримування виробничого потенціалу і прийняти стратегію по їх усуненню. Наша практика роботи з компаніями показує, що на етапі картування процесів менеджмент та робочий персонал знаходять масу недоліків у існуючій системі виробництва. При цьому кожен робітник починає розуміти як неправильна організація його процесу або помилки в ньому впливають на потік виробництва в цілому. Але, розкриваючи проблеми, у компанії також ініціюється їхнє вирішення. І картування процесів дозволяє грамотно підійти до усунення недоліків виробничої системи : систематизувати необхідні зміни і їх визначити їх черговість, враховуючи знання і менеджменту, і власників кожного процесу – операторів.

Тренеровані навички

Тренінг призначений для передачі знань з використання VSM та розвитку наступних навичок:

 • Системне мислення та сприйняття виробництва як потоку створення цінності;
 • Розрахунок циклічності, продуктивності та ресурсоємності процесів та операцій;
 • Візуалізація простих та складних процесів у вигляді карти потоку створення цінності;
 • Пошук та усунення втрат (навіть тих, яких раніше не помічали);
 • Удосконалення процесів та операцій.

Цільова аудиторія тренінгу

Цей тренінг розрахований насамперед на головних інженерів та лінійний менеджмент, включаючи бригадирів, майстрів дільниць, начальників цехів, керівників відділів планування та забезпечення виробництва (склад, постачання, логістика), тобто всіх тих, хто бере участь в організації потоку руху матеріалів та інформації на підприємстві.

Відгуки учасників тренінгу.

Інтерв'ю з автором тренінгу
Огляд тренінгу
Відгуки учасників тренінгу.

Навчальний план (Теми / питання)

День 1

 • Цілі та задачі тренінгу. Регламент.
 • Функціональний та процесний підхід. Потік створення цінності. Об'єкти та цілі картування.
 • Визначення проблем та можливостей. Класифікація та вибір сімейства продукції. Виявлення втрат
 • Перерва Обід
 • Складання карти поточного стану потоку. Виявлення проблем у потоці, класифікація втрат.
 • Аналіз ефективності організації потоку.
 • Підбиття підсумків дня.
 • Завершення 1-го дня.

День 2

 • Складання картки: Аналіз руху матеріальних та інформаційних потоків.
 • Операції, що додають і не додають цінність.
 • Аналіз операцій, що додають і не додають цінність. Виявлення, оцінка, аналіз втрат та пріоритет їх виправлення. Проектування цільового стану потоку створення цінності.
 • Перерва Обід
 • Організація виробничої системи: Lean-інструменти.
 • Формування звіту форматі А3.
 • Підсумки тренінгу.
 • Завершення тренінгу.

Особливі умови участі

Учасники повинні бути знайомі з принципами та концепцією бережливого виробництва.

Дати проведення

Виберіть дату і кликніть щоб дізнатися про подробиці і зареєструватися. Також Ви можете замовити проведення навчання в корпоративному форматі. Якщо проведення не заплановане, або дати Вам не підходять, зв’яжіться з нашим менеджером:

Кондрус Наталья
+380501559789
ПРОВЕДЕННЯ НА найближчий час не заплановано