Система управління CDI Connect®

Дата останньої редакції:
September 26, 2022
Тема запису:
CDI Way, Hoshin Kanri, Здоровье организации
Короткий зміст публікації:
Система управління CDI Connect® зачіпає кожного співробітника, перетворюючи його на зацікавленого і цілеспрямованого члена організації. Отже, досягнення стратегічних цілей стає частиною щоденної роботи.

Система менеджменту CDI Connect®, відома також як Mission Directed Work Teams (MDWT) або Mini – Business Units (MBU), вибудовується в результаті програми змін, що міняють підхід управління бізнесом, як на рівні щоденних завдань, так і на стратегічному рівні. Програма зачіпає кожного співробітника, перетворюючи його на зацікавленого та цілеспрямованого члена організації.

Зусилля консультантів спрямовані на те, щоб передати команді лідерів усі знання і навички, необхідні для щоденного поліпшення взаємодії команд і узгодженості їх дій. Це призводить до зростання продуктивності та ефективності. Лідери отримають повний набір інструментів для постійного розвитку системи самостійно, корпоративна культура компанії безперервно удосконалюється.

CDI Connect результативна тому, що…

 • виключає численні випадки, коли лідери своїми діями або словами знижують рівень зацікавленості і залученості співробітників; ми учимо лідерів усвідомлено створювати правильний досвід у своїх підлеглих;

 • завдяки системі координації дій зусилля робочих команд сфокусовані на стратегічній меті;

 • враховує особливості людської натури і не суперечить їй: ми використовуємо принципи когнітивної науки, особливості поведінки і мотивації людей; люди завжди позитивно реагують на пропоновані нами зміни.

 • вона проста у реалізації і дозволяє керівникам різних рівнів у стислий термін розвинути потрібні навички;

 • ефект від нашої системи збільшується зі зміною зрілості організації за рахунок нових хвиль еволюційного розвитку, що дозволяє їй розширюватися разом з організацією.

Ми навчимо усвідомлено керувати трансформацією. Пояснюючи все, що ми робимо, ми створюємо умови для подальшої самостійної реалізації і підтримки досягнутих змін.

Система менеджменту CDI Connect ® створює умови для залучення персоналу і розвитку лідерства – робоче середовище, в якому досягнення стратегічної мети стає можливим. Таким чином, кожен співробітник знає свою роль і може діяти з максимальним ККД.

Це виражається в:

 1. Створенні робочого оточення, яке допомагає робочим командам і їх членам тримати у фокусі завдання і розуміти їх зв’язок із стратегічною метою організації (True North, Performance management);

 2. Розвитку відповідних навичок у лідерів робочих команд, щоб направляти їх на досягнення мети організації (Team coaching, Leadership Routines);

 3. Механізмі взаємодії між усіма підрозділами за допомогою системи міжрівневих нарад для досягнення результату. (Accountability process, Team meetings).

Як відбувається розгортання системи?

ЕТАП 1. Формування робочого середовища

Створюємо умови, в яких кожен співробітник інформований про завдання організації, своєї команди і його персональної ролі в їх виконанні. Чітке розуміння того, що треба робити і як це взаємозв’язано з діями інших, мотивує і дозволяє усвідомлено брати відповідальність за результат. Цей етап включає:

A. Визначення напрямку змін вашої організації

 • A1. Визначення місії, цінностей і принципів (мова не про те, що зазвичай пишуть в звітах акціонерам або викладають на сайт); введення інституту лідерства, щоб створити здорове робоче середовище;
 • A2. визначення стратегічних вимірних цілей для досягнення конкурентної переваги;
 • A3. Формування стимулів і ключових показників ефективності (вони можуть істотно відрізнятися від, тих показників, які ви використали раніше).

B. Узгодження цілей та завдань для команд

 • B1. Реорганізація організаційної структури, спрямована на зміцнення почуття приналежності до загального результату для зростання залученості;
 • B2. Визначення принципів партнерства суміжних команд на рівні потоку створення цінності;
 • B3. Визначення завдань для кожного структурного рівня, які фокусують на результаті, – ми формуємо поведінку, сприяючу досягненню потрібного результату.

C. Створення системи звітності

 • C1. Введення структурованих, коротких, сфокусованих і орієнтованих на виконання завдань багаторівневих нарад;
 • C2. Розробка зрозумілої і ефективної системи візуального контролю виробничої діяльності;
 • C3. Застосування циклу PDCA для вирішення проблем (у цьому бере участь кожен, щодня) і поліпшення способів виконання робіт, щоб кардинально збільшити продуктивність команд.

ЕТАП 2. Робота з лідерами

Початок роботи з лідерами: майстрами дільниць, супервайзерами, менеджерами та операційними керівниками. Розвиток у них лідерських якостей та зміна парадигми поведінки керівника.

D. Визначення регулярних управлінських процедур та процесу управління їх змінами для того, щоб:

 • D1. посилити розуміння реальних цілей;
 • D2. скоординувати всі цілі;
 • D3. Забезпечити діючий процес звітів.

E. Оцінка лідерських якостей та складених планів розвитку;

F. Від керівника до наставника: практика навичок всіх рівнях.

Етап 3. Навчання персоналу методам підвищення ефективності

Навчання співробітників методам рішення проблем і вдосконалення процесів, розвиток здатності навчати цьому інших, культивування лідерських якостей і почуття відповідальності.

Етап 4. Створення замкнутого циклу зворотного зв’язку.

… для підвищення продуктивності : розробка процедур і способів взаємодії, реагування і коригування завдань при зміні цілей. Тобто, системи управління.

Де це працює?

Цілком природне бажання, переконатися, що запропонована програма працює і ефективна. Для цього найпростіше розглянути статистику продуктивності клієнтів CDI Holdings Limited і переконатися в цьому. З нами Ви можете відвідати Київську фабрику Imperial Tobacco Group для того, щоб побачити результати роботи та їхню систему управління. Це одноденний тренінг-екскурсія по корпоративній культурі організації, який допоможе побачити як Система менеджменту CDI Connect реалізована і успішно працює в Україні.

Важливо відмітити, що втілення цієї моделі управління відбувається виключно завдяки особистим якостям людей : зміні цінностей і переконань, новим навичкам і прояву сміливості зробити те, чого раніше не робили. Ми говоримо так тому, що зміна звичних поглядів на речі, свого відношення до роботи і поведінки вимагає сміливості визнати багато помилок і проблеми у використовуваних раніше методах управління.

З 2020 року наша компанія є партнером CDI Holdings Limited і надає консалтингові послуги з впровадження проприетарной системи управління CDI Connect ® .

Про компанію CDI Holdings Limited
CDI Holdings Limited — вузькоспеціалізована консалтингова компанія. 20 років практики, 77 країн та понад 5 тисяч виробничих об’єктів, які використовують систему менеджменту CDI Connect ®. Більшість клієнтів CDI Holdings Limited — компанії, які мають виробничі системи світового класу, які мають налагоджені процеси та використовують сучасні методи ведення бізнесу..

Сподобалася публікація? Поділіться нею з друзями одним кліком.
Facebook
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp

Отримайте програму Lean трансформації!

Ви дізнаєтеся про необхідні зміни в операційній діяльності та культурі організації на шляху до ощадливого виробництва. Після заповнення Ви отримаєте PDF-файл програми на вказаний E-Mail.