воркшоп

Lean Manager program – Внутрішньовиробнича логістика. Управління потоком та запасами, побудова системи Kanban.

Тематика:
Тривалість:
1 день / 8 годин
Плата за участь:
платно
Форма проведення:
аудиторная
Дати проведення:

Що таке внутрішньовиробнича логістика?

Все що пов’язане з переміщенням матеріалів, заготовок та напівфабрикатів усередині виробничого потоку, формує внутрішньовиробничу логістику. Логістика включає:

 • методи та прийоми переміщення матеріалів,
 • правила прийняття рішень, коли і куди слід заготівлі прямувати.

У цьому воркшопі основну увагу буде приділено застосуванню правил переміщень або інформаційного потоку виробничої системи.

Які вигоди від застосування системи Канбан.

 1. Дозволяє усунути надвиробництво та оптимізувати запаси
 2. Збільшує маневреність виробництва, що дозволяє краще реагувати на зміни споживчого попиту.
 3. Спрощує процес постачання виробництва
 4. Дозволяє інтегрувати всі виробничі процеси, прив’язавши їх до потреб споживачів
 5. Делегує функцію контролю на робоче місце (оператору)
 6. Створює систему візуального контролю обсягу запасів та графіка виробництва.

Мета воркшопу

Воркшоп спрямовано на вивчення напрямів підвищення ефективності управління потоком створення цінності:

 • Застосування системи Канбан;
 • Розрахунок та оптимізація необхідної кількості запасів для функціонування виробничої системи;

Теми, які будуть розглянуті в ході воршкопу.

Призначення запасів у виробничому потоці:

 • роль виробничих запасів;
 • надмірні запаси та проблеми у плануванні;
 • призначення запасів у концепції Lean.

Типи управління запасами, системи, що виштовхують та витягують:

 • недоліки традиційних систем керування запасами;
 • сутність системи керування запасами Канбана;
 • “супермаркет” запасів у системі Канбан.

Умови ефективного застосування системи Канбан.

Як тренінг допоможе покращити ваше виробництво?

Цей тренінг є ключовим для розуміння “що таке виробництво”. Створення системи управління матеріальним потоком відкриває величезний потенціал у розвиток компанії. Після впровадження системи управління потоків будуть розв’язані руки у ваших лінійних керівників і вони, нарешті, зможуть приносити цінність, розвиваючи вашу виробничу систему і перестануть генерувати втрати своєю присутністю на майданчику.

Що таке система Канбан і яке її призначення у Ощадливому виробництві?

Неефективна управлінська діяльність акцентує увагу на максимальному використанні робочої сили і виробничих ресурсів, намагаючись забезпечити постійне завантаження виробництва. В результаті це призводить до надвиробництва, великого накопичення запасів між процесами (WIP) і на складах. Крім цього, працівники перестають розуміти навіщо і для кого вони роблять роботу, яким чином вона сприяє досягненню цілей організації та задоволення потреб клієнтів.

Ефективне управління передбачає спостереження, аналіз та оптимізацію процесів з метою обмежити обсяг незавершеної роботи та матеріалів на складі, що призводить до раціонального використання ресурсів, сприяє скороченню часу виробництва, своєчасному постачанню продукції клієнту, підвищенню якості продукції та швидкості обміну інформацією у виробництві. Саме для цієї мети в Toyota була розроблена система Канбан.

Тайіти Оно
«Все, чим ми зайняті в проміжку від отримання клієнтського замовлення до отримання грошей, то це вивчення плану наших робіт. Ми зменшуємо цей проміжок, скорочуючи втрати, — все те, що не пов'язане з додаванням цінності для клієнта».

Тайіті Оно, співавтор та ідеолог Toyota Production System

Канбан (Kanban) — у Ощадливому виробництві це система планувания , яка управляє запасами, рухом матеріалів і інформації в потоці створення цінності для клієнта. Для Канбан-систем властиво обмеження кількості матеріалів у незавершеному виробництві, відмінна візуалізація руху матеріалів та інформації, ефективна комунікація між процесами. Система Канбан призначена для створення витягуючої системи виробництва .

Робота кожного процесу залежить від попереднього, або від матеріалів, одержуваних від постачальника. За аналогією з супермаркетом потрібно організувати роботу так, щоб процес міг завжди отримати те, що потрібно і коли потрібно. Після того, як процес забрав матеріали до роботи, попередній процес чи супермаркет матеріалів має поповнити запаси. Таким чином, обмежується кількість матеріалів, що зберігаються на складі і кількість операційних запасів між процесами. Це називають “витягуючою” системою виробництва (Pull System). Використання сигнальних канбан-карт дозволяє керувати темпом виробництва, уникнути надлишків у зберіганні та виробляти досить готову продукцію точно вчасно.

Японське слово “Канбан” дослівно означає “дошка / картка з інформацією”, тобто бірка. Як назва системи управління термін “Канбан” був вперше застосований Тайіті Оно, одним із творців виробничої системи Тойота. У TPS Канбан став інструментом реалізації принципу Just in Time (JIT, точно вчасно).

В основу ідеї Канбан було покладено роботу супермаркетів. Покупець йде до супермаркету, щоб поповнити запаси продуктів на певний період. Він рідко купує про запас, тому що знає, що знає, що завжди може прийти знову і купити необхідне. Продавець, у свою чергу, запасає переважно те, що розраховує продати швидко. Таким чином, задовольняються більшість потреб покупця.

Правила Канбан систем

Система Канбан була розроблена задовго до того, як комп’ютери почали відігравати велику роль у бізнесі. Тому для обліку руху матеріалів та інформації використовувалися прості сигнальні картки (бірки). Ці карти служили сигналом про попит на виробництво, який виник. Отримання сигнальних канбан-карток має відбуватися швидко. Тому, для того, щоб система Канбан була ефективною, необхідно дотримуватися суворих правил:

 • Будь-який процес має окремий сигнал кожного наступного процесу;
 • Канбан відбиває як послідовність, так і кількість;
 • Без сигналу немає причин виробляти чи переміщати матеріали;
 • Матеріали переміщаються від одного процесу до іншого разом із сигнальною канбан-карткою;
 • Продукція, що має дефекти, не може передаватися потоком;
 • Чим менший канбан, тим ефективнішим і чутливішим до потреб буде будь-який процес.

Канбан встановлює ліміти на зберігання матеріалів на складі та між процесами. Але як і в супермаркеті, ніхто не хоче стояти у довгій черзі. Встановлюючи верхні межі, ви обмежуєте довжину черги, і чим коротше черга (партія продукції), тим краще.

Ідея та принципи Канбан досить прості, але застосування їх для планування виробництва та обсягу запасів у реальних умовах потребує досвіду. Але на практиці, її розрахунок вимагає глибокого аналізу при призначенні лімітів. Тому, нами був створений цей спеціальний тренінг для оптимізації внутрішньої логістики і запасів у виробництві, який ми рекомендуємо усім, хто хоче оптимізувати витрати і використати систему Канбан для усунення втрат, підвищення продуктивності і гнучкості, забезпечення якості і скорочення термінів постачання.

Місце проведення

Приймаюча сторона –

Навчальний план (Теми / питання)

9.00 -9.30 - Загальне збирання. Проходження інструктажів з ТБ.

9:30 -11:30 – Візит на виробництво "Система управління управління потоком створення цінності". (Що побачимо: практичну реалізацію інформаційного потоку, функціонуючої системи створення цінності. Досліджуємо як управляється виробництво, що випускає індивідуальний виріб кожні дві хвилини, без ручного управління)

11:30 -12:00 – Кава брейк-неформальне спілкування учасників

12:00 -13:00 – Призначення запасів у виробничому потоці:

- роль та призначення виробничих запасів у концепції Lean;

- Методи розрахунку запасів;

13:00-14:00 – Практика у робочій зоні: розрахунок оптимального рівня міжопераційних запасів.

14:00 -15:00 – Практика застосування системи. Хронологія подій Помилки, яких можна уникнути, інсайти, рекомендації після впровадження системи.

15:00 -15:40 – Питання - відповіді

Особливі умови участі

попередніх знань та навичок не потрібно.

Дати проведення

Виберіть дату і кликніть щоб дізнатися про подробиці і зареєструватися. Також Ви можете замовити проведення навчання в корпоративному форматі. Якщо проведення не заплановане, або дати Вам не підходять, зв’яжіться з нашим менеджером:

Кондрус Наталья
+380501559789
ПРОВЕДЕННЯ НА найближчий час не заплановано