тренінг

Аналіз корінних причин та фокусні поліпшення

Тематика:
LEAN, Problem Solving, RCA
Тривалість:
16 годин
Плата за участь:
платно
Форма проведення:
аудиторна
Дати проведення:

Чому цей тренінг важливий?

Помилки в оцінці, дефекти продукції, поломки та простої обладнання – невід’ємна частина розвитку кожної організації. При цьому, дуже важливо щоб організація забезпечувала швидку та адекватну реакцію на проблеми, що виникли: визначала та усувала їх джерела. Також важливо те, щоб організація навчалася на проблемах, що виникають. Погляд на проблеми як на можливості розкриває величезний потенціал усередині організації, здатний вивести якість процесів на новий рівень та отримати суттєву конкурентну перевагу!

Важливо розглядати вміння вирішувати проблеми як здатність організації, тобто всього колективу, а не як турботу обмеженого кола осіб. Практика вирішення проблем має бути інтегрована у виробниче середовище, тобто стати частиною щоденних робочих рутин. Регулярна практика методик Problem Solving формує у персоналу системне мислення та розуміння причинно-наслідкових зв’язків, що незмінно підвищує компетентність персоналу та усвідомленість його дій, прискорюючи реакцію на нові виклики.

На виробництві, більшість виникаючих проблем пов’язані з локальними процесами і не мають системного характеру. Таким чином, персонал, який володіє навичками аналізу та пошуку корінних причин, може вирішувати багато проблем безпосередньо в місці їх виникнення, прямо в робочій зоні. Щоб допомогти компаніям реалізувати це, ми створили цей тренінг.

Що буде на тренінгу?

Вміння розглядати проблеми як недосконалість процесів у складній системі та пошук причинно-наслідкових зв’язків — головний інсайт тренінгу. Чим складніша проблема, тим більші навички потрібні, тим більше складні методики та інструменти вирішення проблем використовуються. Наприклад, те, що може бути вирішено за допомогою методології DMAIC, не може бути вирішене за допомогою простого методу “5 Чому“. Тому на тренінгу спочатку будуть розглянуті прості методи з переходом до більш складних інструментів аналізу та пошуку рішення:

 • Методи 5 Why та 5W1H;
 • Метод Apollo;
 • Методології А3, 8D, QC Story, Improvement Kata;
 • 7 Basic Quality Tools, включаючи діаграму Ісікави, аналіз Парето, стратифікацію даних;
 • 7 New Quality Tools, включаючи діаграму спорідненості, матрицю пріорітизації;
 • Практичний аналіз аналізу FMEA.

На тренінгу ви дізнаєтеся у чому відмінність методик Nissan (QC Story), Toyota (звіт А3) та Ford (метод 8D). Ми класифікуємо проблеми щодо рівня складності та розглянемо відповідні інструменти вирішення для кожного рівня. Також, учасники тренінгу дізнаються, як навчати робочі команди вирішенню проблем, як зробити навички частиною корпоративної культури та системи управління.

Проведення тренінгу "Аналіз корінних причин та фокусні покращення" у нашому навчальному центрі

Як відбувається тренінг?

Навчання відбувається в аудиторній формі. Передача теоретичних знань чергується із практикою різних методів. Основне завдання тренера полягає в тому, щоб знання, здобуті на тренінгу, учасники вміли застосувати на практиці у своїй організації.

Цільова аудиторія тренінгу

Тренінг «Аналіз корінних причин та фокусні покращення» орієнтований на лінійних керівників виробництва. Практичні кейси, що використовуються на тренінгу, будуть найбільш корисними для середнього та молодшого керівного складу: майстрів виробництва, начальників дільниць та цехів.

Відгуки учасників

Додаткова інформація

Методологія 8D розроблена у компанії Ford для аналізу проблем якості та безпеки. Метод 8D передбачає командну роботу, застосовує підходи причинно-наслідкового аналізу у вирішенні проблем та використовує технології проектного менеджменту. Аналіз за методикою 8D – це 8-ми кроковий алгоритм:

 • планування та створення команди;
 • опис проблеми;
 • вироблення тимчасового рішення;
 • детермінація та перевірка корінних причин;
 • підбір та перевірка постійних рішень;
 • Імплементація постійного рішення у систему;
 • вживання запобіжних заходів;
 • привітання колег із позитивними результатами.

На тренінгу буде розглянуто конкретні приклади використання цього методу з подальшим складанням звіту. Метод 8D передбачає чітку послідовність дій.

Основу Root Сause Analysis (RCA) складає аналіз та формулювання проблеми. Дуже важливо зібрати об’єктивні факти, що описують її суть. Наприклад, метод 5W1H передбачає систематизацію фактів прояву проблеми:

 • які її наслідки,
 • як і коли вона себе проявляє,
 • в якому місці,
 • який масштаб.

Методом, що довело свою простоту та ефективність у пошуку корінних причин, є застосування методики «5 чому» (англ. 5 why). Її суть проста – ставити питання доти, поки в межах підконтрольної вам області не знайдено першопричин. Відповідь на кожен з них має розкрити зв’язок причин та наслідків. Хоча метод у своїй назві і говорить про певну кількість питань, але їх не обов’язково має бути п’ять. Методика «П’яти Чому» найбільше ефективно застосовується у поєднанні з 7 інструментами якості: діаграми Парето, Ісікави, гістограма, стратифікація та інші. Ці інструменти лежать в основі методу пошуку та аналізу корінних причин (Root Cause Analysis). В аналізі корінних причин вимагає глибокого мислення та вміння пов’язувати події, вибудовуючи гіпотези та перевіряючи їх.

Ще одним найважливішим інструментом аналізу є Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) – аналіз видів відмов та їх наслідків. Метод FMEA визначає всі можливі ризики, закладені у систему. Метою FMEA аналізу є систематизація та кількісна оцінка факторів ризиків. Оцінюється три фактори: ймовірність, значущість та можливість виявлення ризику. Комплексна оцінка визначає наскільки ризик небезпечний, імовірний та контролюємо. Методологію FMEA застосовують як до конструкції, і до процесу. Систематизація всіх потенційних відмов призводить до того, що розуміються на пунктах всі складові конструкції чи окремі процеси, оцінюються ймовірності поломки кожної деталі з метою оцінки ризику безпеки, цілісності. Така робота на випередження зможе попередити ряд поломок, що суттєво впливає на якість кінцевого результату. На тренінгу ви матимете можливість вивчити методологію FMEA, на практиці виконавши аналіз запропонованого нами процесу.

Навчальний план (Теми / питання)

  • Навички Problem Solving як частина корпоративної культури. Принципи, що лежать в основі Кайдзена та розвитку здатності організації швидко вирішувати проблеми;
  • Ідентифікація, формулювання проблеми, постановка задачі; (5W1H)
  • Методи та інструменти в аналізі кореневих причин (5 Чому, діаграма Ішикави, 7 інструментів якості;
  • Вироблення контрзаходів та впровадження покращень (7 нових інструментів якості);
  • Практика застосування інструментів пріоритезації коригувальних заходів;
  • Звіт у форматі А3. Розробка системи комунікацій за допомогою документа А3;
  • Звіт за методом 8D: основні відмінності та особливості;
  • Звіт у форматі QC Story (Quality Control Story): основні відмінності та особливості
  • Метод вирішення проблем Apollo;
  • Методологія «Ката покращень» (Improvement Kata);
  • Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) – аналіз причин та наслідків збоїв у процесах.

Особливі умови участі

попередніх знань та навичок не потрібно

Дати проведення

Виберіть дату і кликніть щоб дізнатися про подробиці і зареєструватися. Також Ви можете замовити проведення навчання в корпоративному форматі. Якщо проведення не заплановане, або дати Вам не підходять, зв’яжіться з нашим менеджером:

Кондрус Наталья
+380501559789
ПРОВЕДЕННЯ НА найближчий час не заплановано