тренінг

Статистичне управління процесами

Тематика:
6 Sigma, Statistical Process Control, TQM
Тривалість:
3 дні, 9 годин
Плата за участь:
платно
Форма проведення:
онлайн
Дати проведення:

Статистичні методи контролю — незамінний інструмент для "вбудовування якості в процес" та управління виробництвом

Моніторинг процесів та відстеження показників якості мають цінність лише у тому випадку, якщо правильно інтерпретувати дані. Цей тренінг присвячений аналізу даних та визначення здатності процесів задовольняти вимогам щодо якості.

Інструменти статистичного аналізу даних дозволяють з високою достовірністю робити висновки про поточний стан процесу, а отже, про можливі зміни якості продукції, що виробляється. Вони є незамінними при системній роботі над зменшенням дефектів. Використовуючи ці методи, можна зрозуміти які відхилення показників є нормальними та обумовлені «природою самого процесу», а які не характерні для нормального виконання процесу. Використовуючи методи статистичного контролю, можна швидко реагувати на нетипові зміни та приймати ефективні коригувальні дії.

Призначення тренінгу

Призначення тренінгу

 • Визначати наскільки процес відповідає вимогам замовника щодо якості;
 • Скільки дефектів можна очікувати в короткостроковій та довгостроковій перспективах та як скоротити варіабельність якості;
 • Зрозуміло описувати дані процесу за допомогою репрезентативних показників;
 • Робити порівняльний аналіз ефективності процесів навіть на основі різнорідних даних;
 • Швидко проводити статистичні розрахунки та будувати графіки за допомогою спеціалізованої програми Minitab;
 • Відрізняти зміни, характерні для процесу, від тих, що потребують втручання;
 • Користуватися основними статистичними інструментами, що позначені в сучасних стандартах управління якістю.
Учасники навчаться вимірювати та аналізувати процеси, складати контрольні карти та набудуть досвіду роботи з програмним комплексом Minitab; дізнаються про загальні та спеціальні причини варіацій, про закон нормального розподілу даних, про індекси короткострокової та довгострокової спроможності процесу (Processs Capability) задовольняти вимогам щодо якості. Теоретичні частини тренінгу закріплюватимуться виконанням практичних завдань.

Цільова аудиторія та проведення тренінгу

Тренінг буде корисним фахівцям із проектування процесів та забезпечення якості, а також тим, хто практикує інструменти Lean Six Sigma. Зважаючи на вузьку спеціалізацію тренінгу, якщо тренер зрозуміє, що учасник не готовий або якщо він не зміг виконати перше практичне завдання, ми повернемо гроші за участь у тренінгу.

Тренінг проводиться онлайн та складається з трьох послідовних занять із практичними завданнями. Онлайн-формат передбачає відмінний баланс часу між отриманням інформації та її обмірковуванням. Участь у тренінгу не потребує тривалого відриву від щоденної роботи; кожне заняття триває 3 години. Наприкінці кожного заняття учасники зможуть поставити запитання тренеру та отримати відповіді.

Для участі у необхідний програмний комплекс MiniTab. 30-денну пробну версію можна самостійно завантажити та встановити за цим посиланням 

Після проведення тренінгу можливе отримання платних консультацій щодо вашого проекту. Вартість консультацій узгоджується окремо.

Навчальний план (Теми / питання)

ЗАНЯТТЯ 1

 1. Статистичне мислення. Управління мінливістю процесу: причини та види варіації;
 2. Основні знання статистичного аналізу даних. Показники описової статистики (середнє значення, медіана, коефіцієнт варіації, стандартне відхилення, розмах).
 3. Основи роботи у програмі Minitab;
 4. Практичне завдання з розрахунку та інтерпретації показників описової статистики.

 

ЗАНЯТТЯ 2

 1. Робимо цифрову інформацію зрозумілою. Подання даних: точкова діаграма, гістограма, скринькова діаграма;
 2. Основні характеристики нормального розподілу;
 3. Практичне завдання щодо побудови та інтерпретації діаграм у Minitab.

 

ЗАНЯТТЯ 3

 1. Наскільки процес задовольняє вимогу клієнта? Показники можливості процесу: Cp, Cpk. Pp, Ppk, Sigma level;
 2. Які відхилення у показниках вимагають втручання у процес, а які - характерні для процесу? Загальні та спеціальні причини варіації. Контрольні карти процесу;
 3. Практичне завдання щодо визначення показників здатності процесу та побудови контрольних карт.

Особливі умови участі

Попередньо потрібно самостійно встановити програму для участі в онлайн конференціях ZOOM та ознайомлювальну версію MiniTab.

Дати проведення

Виберіть дату і кликніть щоб дізнатися про подробиці і зареєструватися. Також Ви можете замовити проведення навчання в корпоративному форматі. Якщо проведення не заплановане, або дати Вам не підходять, зв’яжіться з нашим менеджером:

Кондрус Наталья
+380501559789
ПРОВЕДЕННЯ НА найближчий час не заплановано