тренинг

Lean Six Sigma — Зелений пояс

Тематика:
6 Sigma, TQM
Тривалість:
6 днів (30 годин)
Плата за участь:
платно
Форма проведення:
онлайн
Дати проведення:

Тренінг призначений для досвідчених фахівців щодо підвищення ефективності бізнесу. Для участі у тренінгу потрібне володіння концепціями LSS на рівні “Жовтого поясу”. Курс “Зелений пояс LSS” розрахований на фахівців усіх видів виробництва та сфери послуг. Під час навчальних занять та практики Ви навчитеся виконувати наступні завдання, використовуючи інструменти LSS:

 • Самостійне керування невеликими проектами LSS;
 • Планування проекту та ведення документації;
 • Планування проекту та ведення документації; Збір та базовий статистичний аналіз даних;
 • Аналіз процесу та перевірка статистичних гіпотез;
 • Пропозиція, відбір та реалізація проектів щодо вдосконалення діяльності;
 • Контроль та стабілізація досягнутих результатів.


Курс “Lean Six Sigma – Зелений пояс” сертифікований американською асоціацією CSSC (TheThe Council for Six Sigma Certification). Курс проходить в онлайн форматі з великою кількістю практики та самостійним проектом. Успішно пройшовши курс, учасники отримають сертифікат “Зеленого поясу Lean Six Sigma”.

Корпоративний формат тренінгу може бути організований спеціально для вашої компанії з урахуванням галузевої специфіки, конкретних цілей та завдань, та включати аналіз ситуацій та процесів, що відображають інтереси саме вашої компанії.

Lean Six Sigma (LSS) — синергія підходів удосконалення виробничої системи, що поєднує в собі дві потужні концепції вдосконалення операційної діяльності:

 • Lean Production (Бережливе Виробництво) — концепція виражена в інструментарії для швидкого скорочення часу виробничого циклу та втрат у процесах; іншими словами, Lean спрямований на підвищення ефективності діяльності;
 • Six Sigma (Шість Сігм) — виражена набором інструментів та організаційних принципів, що створюють основу для стійких покращень якості продукції та послуг; Шість Сигм фокусується на результативності процесу.

Сертифікат Lean Six Sigma Green Belt здатний значно збільшити цінність його власника як фахівця з удосконалення виробничої системи. Green Belt (зелений пояс) — це другий, наступний за Yellow Belt (жовтий пояс), який сертифікується фахівцем Lean Six Sigma. Даний навчальний курс розроблено та проводиться експертами PwC Україна та BPI Group.

Процес навчання

Матеріал тренінгу подається відповідно до проектного підходу DMAIC, який забезпечує чітку структуру проведення проекту від початкової фази до закріплення отриманих результатів:

 • D (Define), Визначення – Опис проблеми та ініціація проекту;
 • M (Measure), Вимірювання – Збір даних та розрахунок показників поточних процесів;
 • A (Analyze), Аналіз – Статистичний аналіз, визначення значимих чинників;
 • I (Improve), Удосконалення – Розробка заходів щодо покращення;
 • C (Control), Контроль – Оцінка результатів змін.

процесс обучения на тренинге Lean Six Sigma — Зеленый пояс

Тренінг складається з теоретичної (6 днів) та самостійної практичної частин (6 тижнів). Теоретична частина познайомить Вас із методологією та основним інструментарієм Lean Six Sigma. Учасники прослухають лекційний матеріал та реалізують практичний міні-проект “Катапульта”, який допоможе засвоїти теорію. Практична частина призначена для закріплення пройденого матеріалу на практиці з метою отримання практичної вигоди від навчання. У ході практичної частини учасники оберуть та реалізують у своїх компаніях реальні проекти. Їх відбір та реалізація відбуватимуться з наданням методологічної підтримки з боку консультантів.

Тривалість навчання: 6 сесій (30 академічних годин) + 6 тижнів на самостійну практичну частину.

Години проведення занять: 10:00 – 15:00

Формат проведення: онлайн (Zoom)

ОТРИМАЙТЕ ДЕТАЛЬНУ ПРОГРАМУ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ “LEAN SIX SIGMA — ЗЕЛЕНИЙ ПОЯС”

Заповніть форму та отримайте на ваш e-mail посилання для завантаження програми (PDF).

Навчальний план (Теми / питання)

Перший день тренінгу — DEFINE

 • Введення в Lean Six Sigma Поняття ефективності та результативності. Підхід DMAIC.
 • Голос клієнта. Як визначити його потреби.
 • Розуміння процесу. Визначення галузі проекту.
 • Скільки нам коштує низька якість? Фінансове обґрунтування проекту. Формулювання проблеми та мети.
 • Планування проекту: команда, статут, календарний план.

2-й день тренінгу — MEASURE

 • Знайомство із програмою Minitab. Основні функції програми. Вимоги до даних, що вводяться.
 • Основні види даних. Планування процесу збирання даних для подальшого аналізу.
 • Концепція вимірювальної системи. Два види помилок вимірів. Аналіз збіжності та відтворюваності вимірювальних систем.
 • Основні показники описової статистики. Графічний подання даних. Нормальність розподілу.
 • Показники можливості процесу входити межі допуску. Сигма рівень процесу.

Виконання самостійного практичного завдання – 2 тижні.

 • Збір даних процес, аналіз вимірювальної системи, розрахунок даних поточного стану процесу.
 • Визначення потреб клієнта, вивчення процесу, планування та затвердження проекту.
 • Вибір проекту для практичного завдання.

3-й день тренінгу — ANALYZE

 • Огляд практичних проектів. Презентація результатів етапу "Визначення та Вимірювання".
 • Корінна причина проблеми. Інструменти визначення корінної причини проблеми.
 • Аналіз причинно-наслідкових зв'язків між причинами проблеми та параметрами якості.
 • Аналіз причин та наслідків відмов.

4-й день тренінгу — ANALYZE

 • Основи статистичного аналізу даних. Поняття статистичної гіпотези.
 • Тестування статистичної гіпотези щодо нормальності розподілу даних.
 • Тестування статистичної гіпотези про рівність варіацій двох вибірок.
 • Концепція довірчого інтервалу. Тестування статистичної гіпотези про рівність середніх значень.
 • Підбиття підсумків етапу. Фіксування значних входів процесу.

Виконання самостійного практичного завдання — 2 тижні.

 • Підтвердження/спростування статистичної значущості впливу входів процесу на параметри продукції.
 • Визначення списку потенційно значимих входів процесу.
 • Робота із практичним проектом.

5-й день тренінгу — IMPROVE

 • Визначення можливих рішень для покращення процесу.
 • Вибір оптимального рішення.
 • Аналіз причинно-наслідкових зв'язків між причинами проблеми та параметрами якості.
 • Аналіз причин та наслідків відмов.

6-й день тренінгу — CONTROL

 • Планування процесу контролю.
 • Статистичний контроль процесів.
 • Оцінка результатів реалізованих змін.
 • Документування нового процесу за допомогою стандартизованої операційної процедури.
 • Закриття проекту. Обговорення та підбиття підсумків.

Виконання самостійного практичного завдання — 2 тижні.

 • Впровадження статистичного контролю процесу, документування та оцінка покращень, закриття проекту.
 • Розробка та впровадження заходів щодо покращення процесу для досягнення цільового значення якості.
 • Робота із практичним проектом.

Особливі умови участі

Тренінг призначений для досвідчених фахівців. Необхідна попередня підготовка за курсом Жовтого Поясу з Lean Six Sigma. Організатори тренінгу залишають за собою права зміни дати, часу, місця та змісту тренінгу, а також скасування його проведення у разі недостатньої кількості учасників або за незалежними від них обставинами.

Дати проведення

Виберіть дату і кликніть щоб дізнатися про подробиці і зареєструватися. Також Ви можете замовити проведення навчання в корпоративному форматі. Якщо проведення не заплановане, або дати Вам не підходять, зв’яжіться з нашим менеджером:

Кондрус Наталья
+380501559789
ПРОВЕДЕННЯ НА найближчий час не заплановано