Розробка операційної стратегії

розгортання політики

True North

Справжня північ

Прагнення переваги — це ідея, виражена у довгострокову мету. Мета — це справжня північ на вашому компасі, що визначає належний напрямок зусиль усіх, хто йде до неї разом з вами в компанії. Починаючи трансформацію, лідерам організацій потрібна добра мета — бачення кращого майбутнього, здатне об’єднувати та надавати силу для перетворень. На наш погляд, перевищувати якість і продуктивність, бути соціально значущим — гарна мета для розвитку бізнесу. Але ціль залишиться лише мрією, якщо немає стратегії її досягнення.

Що є стратегія та що нею не є?

Операційна стратегія — довгостроковий план (дорожня карта) досягнення мети, що враховує доступність ресурсів.рационная стратегия — долгосрочный план (дорожная карта) достижения цели, учитывающий доступность ресурсов. Стратегія охоплює всі структурні одиниці організації та визначає їх взаємопов’язані локальні цілі (операційні завдання). Таким чином, виконання локальних завдань підрозділами призводить до досягнення спільної мети організації. Декомпозицію стратегічної мети у локальні завдання з певними для виконавців із певними показниками ефективності (KPI) називають розгортанням політики (Policy Deployment чи Hoshin Kanri). Для більш оцінки існуючих можливостей та визначення пріоритетних напрямів розвитку ми рекомендуємо виконати аудит виробничої системи.

Каскадне розгортання політики організації у систему цілей

Операційною стратегією компанії не є декларування цілей без урахування можливостей та вказівки того, що конкретно, кому та в які терміни необхідно досягти на вашому виробництві. Коли виконавці інтерпретують локальні завдання незалежно один від одного, велика ймовірність того, що їхні дії не спричинять досягнення стратегічної мети. Отже, просте оголошення мети, найчастіше, призводить до нерозуміння того, що кожному потрібно зробити задля її досягнення, чому це важливо і як це впливає на загальний результат. Без стратегічної карти дуже важко отримати підтримку компанії.

Що ми робимо?

Ми допоможемо розробити стратегію досягнення поставлених цілей та розгорнути їх у систему цілей усім рівнях організаційної вертикалі. Ваше стратегічне бачення матиме наступні характеристики:

  • Стратегічна мета та способи її досягнення зрозумілі;
  • Враховано поточний стан виробничої системи та визначено пріоритети розвитку;
  • Функціональна підтримка забезпечує виконання операційної стратегії фірми.
  • На кожній виробничій ділянці сформульовано свої локальні завдання;
  • Локальні завдання взаємопов’язані в такий спосіб, що й досягнення призведе до досягнення мети організації;
  • Пов’язані локальні цілі утворюють карту дерева цілей.

Результат нашої роботи

Ви отримаєте стратегію розвитку вашої організації, розгорнуту в локальні цілі, що дозволить кожному виконавцю розуміти, що від нього очікує керівництво і що йому потрібно робити. Такий стратегічний план, що спирається на реальний стан справ, має високу ймовірність бути ухваленим і не зустріти опору співробітників. Обидва ці фактори дозволять максимально залучити персонал і зосередитись на операційному менеджменті. Тобто перейти до тактичних дій реалізації стратегії — створення стійкої та гнучкої виробничої системи. Операційна стратегія є невід’ємною частиною сучасного виробничого менеджменту.

Розробка стратегії є складовою комплексної послуги зі створення бережливого виробництвана сучасному підприємстві.

Отримайте програму Lean трансформації!

Ви дізнаєтеся про необхідні зміни в операційній діяльності та культурі організації на шляху до ощадливого виробництва. Після заповнення Ви отримаєте PDF-файл програми на вказаний E-Mail.