Що оцінюємо і навіщо?

Аудит виробничої системи оцінює поточний стан того, як побудована робота на даний момент з точки зору ефективності та злагодженості виробничих процесів та комунікацій. Він необхідний для того, щоб:

Оцінити рівень розвитку виробничої системи

Розставити пріоритети для розвитку

Розробити ефективну стратегію

Визначити першочергові дії

Вибрати методики та інструменти

Аудит чітко означає “відправну точку” для того, щоб судити, наскільки ефективними будуть всі наступні дії подальших етапів трансформації.

Методика "20 ключів"

Аудит виробничої системи проводиться універсальним методом і застосовується до будь-якої виробничої чи сервісної організації. Він визначить наскільки добре розвинене виробництво зараз і який його потенціал. Аудит виділить пріоритетні галузі розвитку, де можливий швидкий відчутний позитивний ефект за мінімальних зусиль і витрат. Оцінка проводиться за декількома критеріями одночасно і виконується за оцінною методикою «20 ключів» японського професора Івао Кобаясі (Iwao Kobayashi), розробленої в 1982 році.

Про кожен ключ, за яким оцінюється виробнича система, про їх взаємозв’язок та загальні цілі, а також про те, які заходи вживаються, читайте тут.

Система оцінки "20 ключів Кобаясі"

Види аудиту

Щоб отримати комплексну оцінку, аудит виконується за контрольними листами менеджерами підрозділів,  керівництвом організації та експертами:

  • самооцінка підрозділів,
  • самооцінка керівництвом,
  • експертна оцінка виробничої системи.

Результат аудиту

Підсумковий звіт про аудит виробничої системи містить три розділи: оцінка напрямів та інтегральна оцінка, пріоритетні напрямки для розвитку та рекомендації щодо покращення.

Кількісна оцінка по кожному підрозділу та організації загалом буде виконана за 5-ти бальною шкалою. Порівняння результатів самооцінки з різних рівнів дозволить визначити проблемні, так звані «сліпі зони», в яких оцінка керівництва та лінійних менеджерів розходиться. Разом з експертною оцінкою це дасть інтегральні показання і дозволить виділити пріоритетні напрямки.

Дуже часто керівництво переоцінює можливості, а виконавці недооцінюють наявні ресурси.
Незалежна експертна оцінка вносить об'єктивне коригування.

Оскільки діяльність напрямів пов’язана, покращення у пріоритетних приведуть до поліпшення суміжних напрямів, і, як наслідок, підвищення комплексної оцінки виробничої системи. Розстановку пріоритетів ми здійснюватимемо виходячи з умови: відчутний та швидкий позитивний ефект з максимальним використанням наявних ресурсів.

Фокусні поліпшення пріоритетних напрямах призводять до підвищення рівня розвитку всієї виробничої системи.

У результаті, Ви отримаєте наші рекомендації із зазначенням, що і як необхідно зробити, щоб виконати необхідні зміни на початковій стадії. Ці рекомендації можуть стати основою для формування майбутньої операційної стратегії.

Аудит виробничої системи є частиною нашої комплексної послуги зі створення бережливого виробництва.

Чи зацікавлені в аудиті виробництва?

Повідомте нам ваші контактні дані та коротко опишіть аудит якого виробництва необхідно виконати. Також, в тексті повідомлення вкажіть час і дату, коли Вам зручно обговорити деталі. Наш спеціаліст зателефонує Вам.

Отримайте програму Lean трансформації!

Ви дізнаєтеся про необхідні зміни в операційній діяльності та культурі організації на шляху до ощадливого виробництва. Після заповнення Ви отримаєте PDF-файл програми на вказаний E-Mail.