Як підвищити ефективність взаємодії між продажами та виробництвом?

“The Sales and Operations Planning process is fundamental to our success. It enables us to align our sales forecasts with production plans, ensuring efficient resource allocation and customer satisfaction.”  “Бізнес процес Sales and Operations Planning є фундаментальним до нашого успіху. Він надав нам можливість вирівнювати наші прогнози продажів з планами виробництва, гарантувати ефективне застосування ресурсів […]

Навчальні організації — майбутнє профнавчання

Обучающиеся организации

Термін “self organized learning environment” (SOLE), або “організація, що самонавчається”, з’явився в побуті не так давно. Що спричинило його появу і що це означає для майбутнього? Спробуємо розібратися у цій статті.

Система управління CDI Connect®

Система менеджмента CDI Connect

Система управління CDI Connect® зачіпає кожного співробітника, перетворюючи його на зацікавленого і цілеспрямованого члена організації. Отже, досягнення стратегічних цілей стає частиною щоденної роботи.