Як підвищити ефективність взаємодії між продажами та виробництвом?

“The Sales and Operations Planning process is fundamental to our success. It enables us to align our sales forecasts with production plans, ensuring efficient resource allocation and customer satisfaction.”  “Бізнес процес Sales and Operations Planning є фундаментальним до нашого успіху. Він надав нам можливість вирівнювати наші прогнози продажів з планами виробництва, гарантувати ефективне застосування ресурсів […]