Статистичне управління процесами

Статистическое управление процессами

Статистичні методи контролю — незамінний інструмент для “вбудовування якості в процес” та управління виробництвом Моніторинг процесів та відстеження показників якості мають цінність лише у тому випадку, якщо правильно інтерпретувати дані. Цей тренінг присвячений аналізу даних та визначення здатності процесів задовольняти вимогам щодо якості. Інструменти статистичного аналізу даних дозволяють з високою достовірністю робити висновки про поточний […]