Як підвищити ефективність взаємодії між продажами та виробництвом?

“The Sales and Operations Planning process is fundamental to our success. It enables us to align our sales forecasts with production plans, ensuring efficient resource allocation and customer satisfaction.”  “Бізнес процес Sales and Operations Planning є фундаментальним до нашого успіху. Він надав нам можливість вирівнювати наші прогнози продажів з планами виробництва, гарантувати ефективне застосування ресурсів […]

Методології операційної досконалості. Таксономія основних підходів

У досить простому здавалося б питанні: «Яку методологію задля досягнення операційної досконалості застосовувати?», існує багато плутанини і навіть різних помилкових суджень. Без претензії на повне охоплення всіх підходів давайте розберемося які існують і як працюватимуть певні методології. Насамперед варто розрізнити ті методології, які працюють із потоком створення цінності та методології, які покращують результативність окремих процесів. […]

Менеджмент якості ISO 9001 та Lean

Менеджмент качества ISO 9001 и Lean

Бережливе виробництво допомагає реалізувати повною мірою та підтримувати систему управління якістю ISO 9001, надаючи для цього свої інструменти. Дізнайтеся більше про цю статтю.

Управління ефективністю праці

Робочий на виробництві

Ключ 17 програм “20 ключів” має на увазі, що цільові показники робочих команд мають бути чітко сформульовані і обговорюватися з ними.

Вдосконалення взаємовідносин із постачальниками

ланцюг постачання

На певній стадії розвитку вдосконалення виробничої системи вимагатиме нових відносин з постачальниками. Їх процеси повинні стати частиною загального потоку створення цінності для кінцевого споживача.

Як провести Кайдзен бліц?

У цій статті читайте про те, як провести кайдзен-бліц — фокусний захід щодо покращення обраного процесу.