тренінг

Система управління запасами Канбан у виробництві

Тематика:
Kanban, Визуальное управление
Тривалість:
2 дні / 16 годин
Плата за участь:
платно
Форма проведення:
аудиторна
Дати проведення:

Що буде на тренінгу?

Цей дводенний тренінг спрямований на підвищення ефективності управління виробничими запасами, застосування системи Канбан, розрахунку та оптимізації необхідної кількості запасів для виробничої системи, заснованої на принципах ощадливого виробництва. Тренінг дасть не лише вичерпні теоретичні знання про застосування і розрахунок систем Канбан, але і дозволить отримати практичний досвід аналізу і проектування системи управління запасами у виробництві.

На тренінгу коротко буде розказано про внутрішньовиробничу логістику з погляду Ощадливого виробництва та детально розглянуто систему управління запасами на основі Канбан. Ви дізнаєтеся про принципи побудови систем управління запасами на основі Канбан і про типи таких систем. Буде розглянуто три види систем управління запасами та приклади їх застосування. Для кожної буде запропоновано метод розрахунку необхідного обсягу запасів та визначено ключові показники ефективності. Буде показано алгоритм розробки та впровадження системи на основі циклу PDCA.

Після тренінгу учасники зможуть:

 • Оцінювати систему управління запасами та усувати її недоліки;
 • Розраховувати необхідний обсяг запасів та розробити правила їх поповнення.

Лекційний матеріал закріпить імітаційна бізнес-гра. Учасники самостійно створять систему Канбан для запропонованого прикладу виробництва, виконають аналіз ефективності і роботу над помилками, що допоможе краще зрозуміти принципи Канбан і дасть основу для успішного застосування знань на практиці.

Що таке система Канбан і яке її призначення у Ощадливому виробництві?

Неефективна управлінська діяльність акцентує увагу на максимальному використанні робочої сили і виробничих ресурсів, намагаючись забезпечити постійне завантаження виробництва. В результаті це призводить до надвиробництва, великого накопичення запасів між процесами (WIP) і на складах. Крім цього, працівники перестають розуміти навіщо і для кого вони роблять роботу, яким чином вона сприяє досягненню цілей організації та задоволення потреб клієнтів.

Ефективне управління передбачає спостереження, аналіз та оптимізацію процесів з метою обмежити обсяг незавершеної роботи та матеріалів на складі, що призводить до раціонального використання ресурсів, сприяє скороченню часу виробництва, своєчасному постачанню продукції клієнту, підвищенню якості продукції та швидкості обміну інформацією у виробництві. Саме для цієї мети в Toyota була розроблена система Канбан.

Тайіти Оно
«Все, чим ми зайняті в проміжку від отримання клієнтського замовлення до отримання грошей, то це вивчення плану наших робіт. Ми зменшуємо цей проміжок, скорочуючи втрати, — все те, що не пов'язане з додаванням цінності для клієнта».

Тайіті Оно, співавтор та ідеолог Toyota Production System

Канбан (Kanban) — у Ощадливому виробництві це система планувания , яка управляє запасами, рухом матеріалів і інформації в потоці створення цінності для клієнта. Для Канбан-систем властиво обмеження кількості матеріалів у незавершеному виробництві, відмінна візуалізація руху матеріалів та інформації, ефективна комунікація між процесами. Система Канбан призначена для створення витягуючої системи виробництва .

Робота кожного процесу залежить від попереднього, або від матеріалів, одержуваних від постачальника. За аналогією з супермаркетом потрібно організувати роботу так, щоб процес міг завжди отримати те, що потрібно і коли потрібно. Після того, як процес забрав матеріали до роботи, попередній процес чи супермаркет матеріалів має поповнити запаси. Таким чином, обмежується кількість матеріалів, що зберігаються на складі і кількість операційних запасів між процесами. Це називають “витягуючою” системою виробництва (Pull System). Використання сигнальних канбан-карт дозволяє керувати темпом виробництва, уникнути надлишків у зберіганні та виробляти досить готову продукцію точно вчасно.

Японське слово “Канбан” дослівно означає “дошка / картка з інформацією”, тобто бірка. Як назва системи управління термін “Канбан” був вперше застосований Тайіті Оно, одним із творців виробничої системи Тойота. У TPS Канбан став інструментом реалізації принципу Just in Time (JIT, точно вчасно).

В основу ідеї Канбан було покладено роботу супермаркетів. Покупець йде до супермаркету, щоб поповнити запаси продуктів на певний період. Він рідко купує про запас, тому що знає, що знає, що завжди може прийти знову і купити необхідне. Продавець, у свою чергу, запасає переважно те, що розраховує продати швидко. Таким чином, задовольняються більшість потреб покупця.

Правила Канбан систем

Система Канбан була розроблена задовго до того, як комп’ютери почали відігравати велику роль у бізнесі. Тому для обліку руху матеріалів та інформації використовувалися прості сигнальні картки (бірки). Ці карти служили сигналом про попит на виробництво, який виник. Отримання сигнальних канбан-карток має відбуватися швидко. Тому, для того, щоб система Канбан була ефективною, необхідно дотримуватися суворих правил:

 • Будь-який процес має окремий сигнал кожного наступного процесу;
 • Канбан відбиває як послідовність, так і кількість;
 • Без сигналу немає причин виробляти чи переміщати матеріали;
 • Матеріали переміщаються від одного процесу до іншого разом із сигнальною канбан-карткою;
 • Продукція, що має дефекти, не може передаватися потоком;
 • Чим менший канбан, тим ефективнішим і чутливішим до потреб буде будь-який процес.

Канбан встановлює ліміти на зберігання матеріалів на складі та між процесами. Але як і в супермаркеті, ніхто не хоче стояти у довгій черзі. Встановлюючи верхні межі, ви обмежуєте довжину черги, і чим коротше черга (партія продукції), тим краще.

Ідея та принципи Канбан досить прості, але застосування їх для планування виробництва та обсягу запасів у реальних умовах потребує досвіду. Але на практиці, її розрахунок вимагає глибокого аналізу при призначенні лімітів. Тому, нами був створений цей спеціальний тренінг для оптимізації внутрішньої логістики і запасів у виробництві, який ми рекомендуємо усім, хто хоче оптимізувати витрати і використати систему Канбан для усунення втрат, підвищення продуктивності і гнучкості, забезпечення якості і скорочення термінів постачання.

Навчальний план (Теми / питання)

1. Призначення запасів у виробничому потоці

  • Роль виробничих запасів;
  • Надмірні запаси і проблеми в плануванні;
  • Призначення запасів у концепції Lean Manufacturing.

2. Системи управління запасами: що виштовхує і витягає

  • Недоліки традиційних систем керування запасами;
  • Суть системи управління запасами Канбан;
  • "Супермаркет" запасів у системі Канбан.

3. Умови ефективного впровадження витягуючої системи Канбан

4. Види Канбан, їх особливості та критерії вибору

5. Процедура впровадження системи Канбан на основі циклу PDCA:

  • Розрахунок параметрів системи;
  • Розгортання системи Канбан та інструменти візуалізації;
  • Контроль та аудит системи;
  • Усунення збоїв в роботі системи.

6. Імітаційна гра

Особливі умови участі

Попередніх вимог немає.

Дати проведення

Виберіть дату і кликніть щоб дізнатися про подробиці і зареєструватися. Також Ви можете замовити проведення навчання в корпоративному форматі. Якщо проведення не заплановане, або дати Вам не підходять, зв’яжіться з нашим менеджером:

Кондрус Наталья
+380501559789
ПРОВЕДЕННЯ НА найближчий час не заплановано