тренинг

Lean Manager program – Створення Бережливого Виробництва. Методологія Кайдзен

Тематика:
Тривалість:
3 дні / 24 години
Плата за участь:
платно
Форма проведення:
аудиторная
Дати проведення:

Ціль тренінга

Продемонструвати учасникам результативність інструментів Ощадливого виробництва – Lean Manufacturing, VSM та методології Кайдзен (Kaizen)

На нашому Кайдзен тренінгу Ви навчитеся бачити ваше виробництво як потік створення того, що є цінністю для ваших клієнтів, бачити процес безперервного вдосконалення бізнесу. Ви розглядатимете виробництво як комплекс процесів, усунете втрати в них та оптимізуєте робочі операції. Ви побачите модель менеджменту, яку можете застосувати у своїй компанії. Також, ви дізнаєтеся чому на початку трансформації важливе залучення усього персоналу і подолання опору новому підходу до колективу.

Особливості тренінга

На тренінгу теорія чергується із практичними завданнями в імітаційній бізнес-грі та картуванні потоку створення цінності.

Гра відтворює умови, наближені до реального виробництва: спонтанні замовлення, зміни у замовленнях та їх коригування, і навіть «людський фактор».

Учасники вирішуватимуть завдання, з якими найчастіше стикається організація в ході реальних проектів покращення операційної діяльності: незбалансованість матеріального та інформаційного потоків, сім видів втрат, відсутність ініціативи та «ручне управління». Практичне використання інструментів Lean під час виконання завдань на тренінгу дозволять перетворити отримані знання на навички для вдосконалення вашої виробничої системи.

Як тренінг допоможе покращити ваше виробництво?

Ви дізнаєтеся про методи оптимізації та покращень в операційній діяльності, об’єднані під загальним терміном “інструменти Ощадливого Виробництва”. З їх допомогою зможете якісно і кількісно описати виробничу систему, виявити її недоліки і розробити заходи для їх усунення. А також:

 • зрозумієте принципи Kaizen для покращення виробничої системи;
 • навчитеся бачити приховані втрати у потоці створення цінності та окремих процесах;
 • дізнаєтеся про інструменти Lean та зможете застосувати їх на практиці.
 • Детально познайомтеся з інструментом картування потоку створення цінності (VSM) та використовуєте його на практиці.

Але головне те, що ви усвідомлюєте:

 • що ваші внутрішні можливості для поліпшень значні і це послужить грунтом для багатьох ідей по поліпшенню вашого бізнесу;
 • що базові принципи та поведінка (культура) людей більшою мірою, ніж технології, визначають конкурентоспроможність вашої організації.

Ви навчитеся мислити на рівні усієї системи при усуненні втрат в окремих процесах і оптимізації робочих операцій.

Практика використання карти потоку створення цінності

Використання карт потоку створення цінності – це перший крок до вдосконалення виробничих процесів у бізнесі і створення Ощадливого виробництва (Lean manufacturing), що дозволяє побачити, систематизувати і розставити пріоритети для майбутніх поліпшень, раціонально використовуючи наявні ресурси.

Одним з принципів у Ощадливому виробництві є організація процесів у вигляді безперервного потоку створення цінності. Проте, в реальній ситуації процеси не завжди чітко позначені і документовані: що на вході, що на виході, яка номінальна продуктивність і так далі. Це призводить до неповного або спотвореного розуміння виробництва, як єдиного цілого, існуючих обмежень і потенційних можливостей. Для добре керованої виробничої системи потрібна чітка картина і комплексне представлення взаємозв’язку між процесами. Від цього залежить якість і швидкість реалізації управлінських рішень. Процеси і їх взаємозв’язки мають бути документовані, обчислюваними і прогнозованими. Як говорив Э.У. Деминг “якщо Ви не можете описати уявити те, що робите, як процес – у вас немає розуміння своєї роботи».

Для ефективного управління виробництвом необхідно, щоб:

 • інформація від споживача передавалась по потоку швидко та без спотворень;
 • кожен процес «знав», що і коли йому потрібно отримати від попереднього, а також, що і коли від нього очікує подальший процес; це ж вірно по відношенню до операцій усередині кожного процесу.

Відгуки учасників

Пояснення термінів

Кайдзен (Kaizen) – японський термін, що означає “зміна на краще”, синонім англійської Continuous Improvement (безперервне поліпшення). Це насамперед спосіб мислення, а не керівництво до дії. Методологія дозволяє добитися проривних результатів за рахунок безлічі дрібних поліпшень, що не вимагають значних грошових витрат. Поліпшення передбачають усунення втрат у виробництві, які можна позначити трьома японськими словами, – муда (втрати ресурсів і часу), мура (нерівномірність виконання роботи) і мури (надмірне навантаження на людей і машини).

Кайдзен має на увазі залучення усіх співробітників до процесів поліпшень і відводить культурі виробництва важливу роль. Як філософія, той підхід вперше був представлений у книзі Масаакі Імаї «Кайдзен: ключ до конкурентного успіху Японії» у 1986 році. Сьогодні цей підхід визнаний і використовується в усьому світі для вибудовування довгострокової стійкої конкурентної стратегії розвитку.

Про те, чому досі цей підхід не популярний читайте тут?

Ощадливе виробництво (Lean Manufacturing, Lean Production) — набір підходів і методик, спрямованих на усунення семи видів втрат у виробництві, за рахунок чого досягається забезпечення якості, збільшення продуктивності та зниження собівартості. Ощадливе виробництво розглядає виробничу діяльність як потік із процесів та операцій зі створення цінності для клієнта. Все, що в роботі не представляє цінності для клієнта, розглядається як втрати, які мають бути усунені або зведені до мінімуму. Формування концепції Бережливого виробництва почалося при вивченні виробничої системи Тойота (Toyota Production System) після феноменального прориву цієї компанії на американському ринку автомобілів.

Про особливості культури виробничої системи Тойота читайте тут.

Карта потоку створення цінності (vslue stream map) – один із основних інструментів Бережливого виробництва, який служить для візуалізації поточного стану діяльності, виявлення основних недоліків у існуючій організації потоку та для планування майбутнього стану потоку створення цінності з урахуванням необхідних коригувань.

Картування (Value Stream Mapping) має на увазі збір і аналіз інформації про процеси в потоці, оптимізацію операцій з точки зору цінності дій і доцільності витрат. Цінність розглядається з погляду клієнта. В процесі картування процесів час, зазвичай, є ключовим чинником поліпшень. Тобто найчастіше ви зможете знизити витрати за часом.

Про карту потоку та про процес картування багато написано в нашому блозі:

Навчальний план (Теми / питання)

День 1

 • Теорія. Бережливе виробництво як концепція.
 • Теорія. Гемба-Кайдзен: як створити систему безперервного удосконалення на підприємстві?
 • 1-й етап проекту змін : Аналіз поточної ситуації.
 • Теорія. Вчимося бачити та усувати втрати. Робимо процеси "прозорими". Картування поточного стану потоку створення цінності. Складання карти матеріального та інформаційного потоків. Основні метрики бізнес-процесу
 • 2-й етап проекту змін: Бізнес "як є": Дослідження бізнес-процесів.

День 2

 • Практика. Побудова карти потоку створення цінності. (поточний стан).
 • Презентація карти потоку створення цінності поточного стану.
 • Теорія. Стандартизація процесів та робочих просторів - усунення "людського фактора". Стабилизація процессів
 • Третій етап проекту трансформації: Підвищення надійності потоку створення цінності.

День 3

 • Теорія. Картування майбутнього стану потоку створення цінності.
 • Теорія. Розробка системи Канбан.
 • Практика. Управління виробничим потоком. Планування і запуск виробництва.
 • 4-й етап проекту трансформації - швидкісні комунікації, безпомилкові дії.

Особливі умови участі

попередніх знань та навичок не потрібно.

Дати проведення

Виберіть дату і кликніть щоб дізнатися про подробиці і зареєструватися. Також Ви можете замовити проведення навчання в корпоративному форматі. Якщо проведення не заплановане, або дати Вам не підходять, зв’яжіться з нашим менеджером:

Кондрус Наталья
+380501559789
ПРОВЕДЕННЯ НА найближчий час не заплановано